XIV WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Kliknij tu, aby wydrukować

2011-09-08 11:48:29


Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie ogłaszaXIV WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGOKonkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział również osoby spoza województwa łódzkiego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie nie publikowanych i dotychczas nie nagradzanych w innych konkursach.

Prace można dostarczać od 1 września 2011 r. osobiście do siedziby organizatora lub nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6b

z dopiskiem: "Konkurs poetycki".

Termin zgłaszania prac upływa 7 października 2011 r.

Wiersze prosimy nadsyłać w 2 egzemplarzach wydruku oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mbp.ozorkow.netZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Serwis www.poezja.org