Interpretacje wierszy, zeszyty poetyckie

Interpretacje


Wybierz*** Dodaj własną interpretację *** / Strona głównaInterpretacja: Z głową na karabinie - Baczyński Krzysztof Kamil


Bel, 2005-09-28 08:52:00
Najważniejszym tematem literatury II połowy XX wieku były bez wątpienia wydarzenia II wojny światowej. Różni pisarze w swoich dziełach przedstawiali prawdę historyczną i realne przeżycia ludzi. Idealnym przykładem utworu, w którym ukazana została tragedia człowieka, któremu przyszło żyć w okresie okupacji hitlerowskiej jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – „Z głową na karabinie”. Ten poruszający poemat powstał 4 XII 1941 roku, czyli w okresie wzmożonej inwigilacji ludności cywilnej. Natomiast pierwodruk ukazał się w roku 1944, w czasopiśmie „Drogi” w numerze 2. Warto również zaznaczyć, iż wiersz ten wydany został już po śmierci poety, w roku 1947, w tomiku jego wierszy – „Śpiew z pożogi”.Utwór „Z głową na karabinie” należy bez wątpienia do liryki bezpośredniej, o czym świadczy fakt, iż podmiot liryczny w wierszu występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej (np. „słyszę”, „mnie”, „dla mnie”).Baczyński poemat zbudował na zasadzie kontrastu, zestawiając ze sobą trzy płaszczyzny czasowe: przeszłość (o czym świadczą czasowniki dokonane, np. „wyhuśtała”, „niosły”), teraźniejszość („teraz”, „krąży”), oraz przyszłość („umrzeć przyjdzie”). Na początku wiersza ukazana zostaje teraźniejszość. Podmiot odczuwa ciągły lęk, przerażenie, boi się nieuchronnie nadciągającej śmierci, którą symbolizuje krąg – „nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska”. Ze względu na datę powstania utworu możemy przypuszczać, że ta rzeczywistość to okres II wojny światowej. Podmiot liryczny ucieka jednak przed tym okrutnym światem, powraca pamięcią do lat dzieciństwa, młodości, które przypominały wręcz arkadię, o czym świadczą liczne epitety, np. „zdrój chyży”, „chmur kołyska”. Liryczne „ja”, wspominając lata młodości, stwierdza: „a mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły”. Sądzę, iż poprzez tę metaforę, poeta chciał wskazać, że podmiot liryczny miał przed sobą wiele możliwości, gdyż przecież na „wody szerokie” wypływa ten, kto marzy, ma życiowy cel, ambicję, chce coś osiągnąć. W przeszłości, przed podmiotem, cały świat stał otworem, a jego celom i marzeniom przyświecał „uśmiech matki”, matczyne błogosławieństwo. Każdy człowiek, gdy jest młody fantazjuje na temat swojej przyszłości, zastanawia się kim będzie jak dorośnie. Jednak podmiot z pewnością nie uświadamiał sobie jak będzie wyglądało jego dorosłe życie, nie zdawał sobie prawdopodobnie sprawy, jak będzie bolesne. Los z niego zakpił, odbierając mu prawo do zaznania uroków żywota.Podmiotowi na każdym kroku towarzyszy niepokój. Każdy dzień i noc okupuje strach przed śmiercią – „krąg powolny dzień czy noc krąży”. Każdy czyn postrzegany jest jako ostatni – „ostrzem świstrząc tnie już przy ustach”. W słowach – „a mnie przecież tak jak innym, ziemia rosła tęga – nie pusta” zauważamy pewnego rodzaju złość, smutek. Podmiot żali się. Jego życie miało przecież wyglądać zupełnie inaczej. Sądzę, że podmiot po przez słowa – „ziemia rosła tęga” – chce powiedzieć, iż w młodości dojrzewał, rósł w nim talent, miał mnóstwo pomysłów, być może artystycznych, jednakże życie, historia zadrwiły z niego, ziemia, na której przyszło mu żyć okazała się „pusta”, pozbawiona wszelkich możliwości artystycznych i intelektualnych.

Podmiot liryczny odczuwa również żal z powodu utraty „gołębiej młodości”, czyli młodości niewinnej, nieskażonej, a zarazem nieokiełznanej, gdyż wytryskającej jak „dymu laska”. Przypuszczam, iż ten piękny okres młodości przysłania ciągłe przeczucie śmierci, z której dna wyrasta podmiot – „syn dziki swego narodu”. Sądzę, że po przez przymiotnik – „dziki”, poeta chce ukazać, iż podmiot nie może pogodzić się z tą wojenną rzeczywistością.Trzy ostatnie strofy przepełnia, specyficzne dla całej twórczości Baczyńskiego, wizjonerstwo. Podmiot przewiduje swoją śmierć, jest świadomy, że nie da się jej uniknąć, gdyż jest ona wszechobecna. Według mnie w metaforze – „głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą”, podmiot całkowicie poddaje się, rezygnuje z życia, ma on zamiar stanąć twarzą w twarz ze śmiercią. Być może porównanie – „głowę rzucę pod wiatr jak granat” – jest wręcz zapowiedzią walki. Podmiot przekonany o swej rychłej śmierci postanawia walczyć, bronić ojczyzny. Potwierdzenie faktu, iż podmiot bierze udział w wojnie znajdujemy w słowach – „a ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie”, karabin jest przecież atrybutem żołnierza. Jednakże słowa te mają o wiele większy sens. Jestem zdania, że po przez tę metaforę podmiot chciał ukazać, że młodość, czyli „czas wielkiej rzeźby”, mógłby poświęcić twórczości artystycznej, rozwojowi intelektualnemu, jednakże uczynić tego nie może. Trwa wojna, musi walczyć, czuwać przy karabinie.

Bardzo ważny jest ostatni wers omawianego przeze mnie wiersza, który brzmi następująco: „umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy, głupią miłością”. Oksymoron ten podkreśla miłość, jaką darzył podmiot ojczyznę, gdyż po przez epitet – „wielkie sprawy” możemy rozumieć niepodległość kraju. Jednak warto zastanowić się, dlaczego poeta posłużył się przymiotnikiem „głupią”? Może chciał w ten sposób ukazać, że miłość ta była szaleńcza, irracjonalna, gdyż dla idei, jaką była wolność ojczyzny, zdecydował się poświęcić własne życie. Myślę, że może chodzić również o to, iż w czasie wojny miłość jest „głupia”, bo nierealna i absurdalna, prawdopodobnie nikt wówczas o miłości nie myślał, nie było na nią czasu, ani miejsca.Wielu ludzi po lekturze „Z głową na karabinie” stwierdza, że podmiot liryczny występujący w tym wierszu możemy utożsamiać z samym Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Hipotezę tą może potwierdzać pewna analogia pomiędzy życiem poety, a podmiotu. Dzieciństwo Baczyńskiego również przypominało arkadię. Urodził się 22 I 1921 roku, w inteligenckiej i szanowanej rodzinie. Ponieważ był jedynakiem rodzice bardzo go rozpieszczali. Jego zdolności artystyczne zaczęły rozwijać się, kiedy uczęszczał jeszcze do gimnazjum. Swój pierwszy wiersz napisał w wieku 15 lat. Poza tym rzeźbił, malował obrazy. Po zdaniu matury zamierzał kontynuować naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Jednak marzenie to nie mogło się spełnić. 1 IX 1939 roku wybucha II wojna światowa, która dla niego, jak i jego rówieśników, była bolesną inicjacją w dorosłość, była początkiem przygody, jakiej chyba żadna generacja Polaków nie przeżyła tak intensywnie, z równie dużym nakładem energii, cierpień i ofiar. Baczyński mimo wątłego zdrowia (chorował na astmę), wstąpił do Szarych Szeregów i zdecydował się wziąć udział w powstaniu warszawskim. Zginął w czwartym dniu powstania – 4 VIII 1944 roku.Gdy utożsamimy podmiot liryczny z poetą, zaczynamy w szerszym wymiarze interpretować wiersz „Z głową na karabinie”. Przede wszystkim możemy sądzić, iż poeta w liryczny sposób prezentuje odczucia, refleksje związane ze swoim życiem. Myślę, jednak, że mogę jeszcze dalej posunąć się z interpretacją. Przypuszczam, że Baczyński po przez przykład jednostki chciał ukazać dramat ludzi, którzy jak on urodzili się i wychowali w wolnej Polsce, jednak najpiękniejsze lata ich młodości przypadły na okres trwania II wojny światowej, jest to tzw. Pokolenie Kolumbów . Wojna zabrała tym ludziom najpiękniejszy okres życia – młodość. Zamiast radości i miłości wieku młodzieńczego, historia odcisnęła tragiczne piętno w psychice i skazała ich na śmierć. Z pewnością żaden przedstawiciel tego pokolenia nie przypuszczał, że jego los potoczy się właśnie w ten sposób. Wielu poetów dwudziestolecia międzywojennego (np. Józef Czechowicz, Czesław Miłosz) przepowiadało zbliżającą się katastrofę. Niestety dla Baczyńskiego, jak i jego rówieśników, proroctwo to się spełniło, co podkreśla w omawianym liryku. Tu apokalipsa już się wypełniła, śmierć zbliża się nieuchronnie, o czym może świadczyć np. porównanie – „krąg jak nożem z wolna rozcina, przetnie światło zanim dzień minie”.Interpretując „Z głową na karabinie” należy zwrócić szczególną uwagę na ukształtowanie warstwy brzmieniowej. Poeta posłużył się kilkoma wyrazami dźwiękonaśladowczymi, np. „świstrząc” – dzięki któremu oddany został dźwięk wystrzeliwanego naboju. Ważną rolę w wierszu odgrywają również powtórzenia: zwrot „a mnie przecież...” występuje dwukrotnie (rozpoczyna się tak trzeci i piąty wers), natomiast zwrotem – „i mnie przecież...”, zaczyna się wers trzynasty. Powtórzenia te wzmagają dramatyczny obraz rzeczywistości, gdyż dzięki tym zwrotom przeciwstawione zostają dwa czasy: przeszłość – arkadyjskie dzieciństwo oraz teraźniejszość – okres II wojny światowej. Co więcej można stwierdzić, że dzięki nim poeta podkreśla jak wiele odebrała podmiotowi wojna.Utwór „Z głową na karabinie” jest wierszem regularnym sylabotonicznym (pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce). Zbudowany jest z siedmiu, czterowersowych, strof. Każdy wers ma dziewięć sylab, rymy są żeńskie, w większości nieregularne, np. bliżej – chyży, które mają układ krzyżowy (abab).„Z głową na karabinie” jest jednym z najbardziej znanych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, gdyż należy on do kanonu lektur szkolnych. Młodzi ludzi, mimo, iż II wojna światowa jest już dla niech odległą historią powinni znać ten wiersz. Przede wszystkim dlatego, iż ukazuje on wojnę widzianą oczyma młodego człowiek, niemalże ich rówieśnika.


Tysia:) dnia 2006-01-30 20:09:11 napisał(a):
Ta analiza nie jest najgorsza nawet całkiem całkiem ale trzeba dokładnie wzrocic uwage
aby znaleść w nim gatunki literackie jakie się znajdója. :)))))))

aaa dnia 2006-01-31 18:02:26 napisał(a):
bardzo dobra i zrozumiała interpretacja

Terenia dnia 2005-10-09 17:39:39 napisał(a):
Dobre tylko trzeba skrócic o 2 połowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MATURZYSTA2006 dnia 2005-10-13 21:40:20 napisał(a):
Za długa ta interpretacja, zamiast krótko wytłumaczyć co autor chciał przekazać czytelnikowi to w tej interpretacji opisujecie niepotrzebie konstrukcje gramatyczne oraz jezyk literacki autora tekstu. Uważam że niewielu z odwiedzajacych tą strone jest fenomenami którzy potrafia zapamiętać tą interpretacje. Więc apeluje napiszcie to w 3 zdaniach.

magda dnia 2005-10-21 17:20:30 napisał(a):
fajne,akurat taka dluga interpretacje potrzebuje!

affie dnia 2005-10-22 07:54:55 napisał(a):
A ja dzisiaj mam quiz o nim i musze sie nauczyc jeszcze wszystkich wierszy i wszystko o nim

piniuś dnia 2005-10-22 19:26:38 napisał(a):
właśnie chodziło mi o taką pracę, wielkie dzięki !!!!!!
bardzo mi to pomoże w mojej interpretacji teo wiersza i twórczości Baczyńskiego

iza dnia 2005-10-26 14:37:50 napisał(a):
świetna praca bardzo mi się przyda

Pina dnia 2005-11-02 19:27:39 napisał(a):
Dzięki uratowałes mi życie:)hehe.w bardzo fajnym stylu jest to napisane, naprawdę sie przyda!

kaska dnia 2005-11-12 13:55:06 napisał(a):
Swietna interpretacja:) wielkie dzieki:)

Wiolusia 18 :-) dnia 2006-02-01 22:18:20 napisał(a):
Uważam,że praca jest całkiem dobra,ale brakuje w niej wielu ważnych aspektów,który ch poyrzebuję i niestety tu ich nie znalazłam :-(

Sledzik dnia 2005-11-16 16:46:26 napisał(a):
Dzięki bardzo,wlasnie na jutro mi sie przyda,troche skróce to,ale cóż praca jest bardzo dobra.

kolunio dnia 2005-11-21 19:03:59 napisał(a):
spoko ale trochę za długie....;(

Maturzystka dnia 2005-11-22 19:17:19 napisał(a):
Nawet dobre tylko troszke za długie :)

magdusia dnia 2005-11-29 19:16:29 napisał(a):
troche za długie..a ja chciałam taka odp.na pytanie kim był podmiot liryczny?..hm..

Paula dnia 2005-11-30 16:15:52 napisał(a):
Ciekawa interpretacja.Pomoże mi w napisaniu pracy z Polskiego.

Aga dnia 2005-11-30 22:33:13 napisał(a):
dobre aczkolwiek nie potrzebnie sie powtarzasz. gdybys unikną tych samych watkow napomknietych po trzy razy interpretacja bylaby bardziej czytelna i zachecajaca. Ale i tak dobra robota!!

miśka dnia 2005-12-01 18:12:36 napisał(a):
to jest ok ale nie o takie coś ki chodziło to miało być kilka zdań a to trzebaby moooooooooooooocno skrócić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(

Slawek dnia 2005-12-01 21:16:11 napisał(a):
jak dla mnei to koles jest przemadrym inrterpretatorem, tez bym tak chcial zwlaszcza ze maturka za pasem;)

agata dnia 2005-12-04 13:26:52 napisał(a):
a coś krótszego?


kathrina dnia 2005-12-04 13:29:45 napisał(a):
agata ma racje to jest jednym slowem za dlugie!

Shin dnia 2005-12-06 21:24:47 napisał(a):
Swietna interpretacja, bardzo drobne bledy jak dla mnie (">>czas wielkiej rzeźby

licealistka dnia 2005-12-07 09:41:26 napisał(a):
Świetna praca! mam wymagającą polonistke wiec praca w 100 % mi pasuje. Dzieki

Madzia dnia 2005-12-07 21:15:59 napisał(a):
no fajne ale potrzebuje takie cos z wiersza pt pokolenie papa:)

betka dnia 2005-12-10 16:41:55 napisał(a):
fajna praca, a znam się na tym, bo studiuję filologię polską w Krakowie

Karolina dnia 2006-01-13 17:26:26 napisał(a):
Tekst bardzo ciekawy! Przyda się,bo mam z tego prace domowom!

klaudia dnia 2005-12-20 17:49:18 napisał(a):
wielkie dzieki trudny wiersz a tu tak ładnie opisany piszcie malina0808@wp.pl

chemikaze_57 dnia 2006-01-22 10:51:06 napisał(a):
jestem pod wrazeniem tak dokladnej interpretacji, jest swietna! :)

Paula dnia 2006-01-24 11:44:01 napisał(a):
praca jest sporzo pod względem treści tylko cholerka jakaś taka długa:-).......


malutka from Złotów dnia 2006-01-23 20:08:20 napisał(a):
Bardzo fajna interpretacja :) Szacuneczek dla kolegi, który dokonał analizy tego tekściku!

iwon@ dnia 2005-12-21 21:36:45 napisał(a):
przyda sie na konkurs o baczynskim, ale komu chce sie czytac cos tak długiego???? skrócic to troche trzeba

Roberto dnia 2006-01-07 20:42:58 napisał(a):
O człowieku respect :D

alicja}]i[{ dnia 2006-01-08 12:24:14 napisał(a):
fajna praca, bardzo treściwa. +6

gurl dnia 2006-01-04 01:37:03 napisał(a):
dobre tylko zeby dodac to... woda to znak zycia!!:P tak nam nauczycielka powiedziala
troche podobny ten wiersz jest do 'the death bed'

bro dnia 2006-01-04 17:10:27 napisał(a):
interpretacja musi zawierać konstrukcje gramatyczne, język, czy środki artystyczne... nic tu nie jest za długie :)

Reni dnia 2006-01-06 00:06:28 napisał(a):
Długie ale ciekawe. Na wszystkich stona które odwiedzałam były krótkie interpretacje a mi właśnie o coś takigo chodziło. Naprawdę fajna stronka. Oceniam ją na 6.

Reni dnia 2006-01-06 00:07:07 napisał(a):
Długie ale ciekawe. Na wszystkich stona które odwiedzałam były krótkie interpretacje a mi właśnie o coś takigo chodziło. Naprawdę fajna stronka. Oceniam ją na 6.

pumciak dnia 2006-01-10 19:30:15 napisał(a):
pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce ? interpretacja okej, ale litości :P

Aneta dnia 2006-01-12 17:03:46 napisał(a):
praca niezła, szkoda że taka długa ... ale napewno się przyda.dzięki!!!

Michal C dnia 2006-01-15 09:36:54 napisał(a):
nawet nawet, ale potrzebuje analize Pokolenie K.K.Baczynskiego


MICHAŁ C dnia 2006-01-15 09:40:52 napisał(a):
troche za długi, jak ktos dokonuje interpretacji to powinienen zwrocic uwage na najistotniejsze rzeczy!!!(chodzi mi o podmiot liryczny, typ liryki, srodki artystyczne, krotka analiza i do kogo jest adresowana) ta interppretacja jest kompletnie nie na miejscu!!!NIE POLECAM ZA NIA NIE DOSTANIESZ NAWET DOPA :(:(:(P:(*

abc dnia 2006-01-25 21:35:49 napisał(a):
najlepsze opracowanie wiersza jakie w zyciu czytalam wszystko jest i interpretacja i nawiązanie do autora a nawet budowa


madziara dnia 2006-01-25 22:09:34 napisał(a):
rewelacja:)) thx:*

Belcia85 dnia 2006-01-26 19:27:11 napisał(a):
Tak w ramach wyjaśnienia, jestem studentką filologii polskiej i tą pracę pisałam na zaliczenie z analizy i interpretacji dzieła literackiego, dlatego też praca ta jest taka długa i szczegółowa. Jeżeli ktos uważa, że jest ona zbyt obszerna to po porostu niech wykreśli z niej informacje które uważa za zbędne. Jednak ostrzegam, że w rzeczywistości składnia, słownictwo itd. ma bardzo duży wpływ na wymowę wiersza. Dlatego też jeżeli ktoś ściąga tą prace do szkoły niech pozostawi wszystko, a zapewniam, że zostanie pozytywnie oceniony!
Bardzo dziękuje za pochlebstwa :) W najbliższym czasie (tzn. jak mi sie sesja skończy) postaram sie zamieścić jeszcze kilka (równie szczegółowych) interpretacji :)
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :)

KOlak dnia 2006-02-06 18:54:01 napisał(a):
sasasasasasa.......]:-> wypracowanko gotowe...

bula dnia 2006-02-07 16:23:51 napisał(a):
super na maturkę w sam raz :)

Nati dnia 2006-02-07 19:52:53 napisał(a):
Fajna interpretacja, tylko troszke za długa....

Selerman dnia 2006-02-12 19:01:16 napisał(a):
B.dobra,treściwa interpretacja.

Lola dnia 2006-02-13 15:40:55 napisał(a):
noo baaaaaa... tego chcilam:P jednym slowem "mowisz i masz"

karola dnia 2006-02-16 15:12:35 napisał(a):
ludzie czytajcie Baczynskiego, nikt tak jak on nie potrafi dotrzec do nas młodych, w poetycki ale zrozumialy sposob uswiadamia nam powage i tragizm sytuacji jakie miały miejsce w czasia wojny

uczeń dnia 2006-02-21 18:10:03 napisał(a):
dobre , ale zdecydowanie za długie

marian dnia 2006-02-21 19:42:24 napisał(a):
lus na prace na mature mi się przyda


blackflower dnia 2006-02-22 19:12:09 napisał(a):
świetna interpretacja....wlasnie czegos takiego szukalam...przy mojej polonistce i ta interpretacja bedzie za krotka...;))))

carotka87 dnia 2006-02-23 12:32:30 napisał(a):
uważam że praca zasługuje na uwagę pomijając fakt pewnych nieścisłości.
1) utwór powstał w grudniu 1943 roku nie 1941,
2) z całą pewnością czas II wojny światowej nie jest jeszcze II poł XX
3) "dymu laska" nie jest niczym złym, to symbol błogosławieństwa bożego (przypomnij sobie przypowieść o Kainie i Ablu)
4) moim zdaniem natura, przez pryzmat której jest ukazane dzieciństwo podmiotu lirycznego powinna zaostać skorzajona z dobrem.
5) "ja - syn dziki mego narodu" --> człowiek cofa się w rozwoju, staje sie złym troglodytą to tak jakby cała ludzkość i cywilizacja nie miała miejsca, bowiem znieweczyły ją realia wojny.

nie bój się odwołań biblijnych, bardzo ich tutaj brakuje. pamiętasz co się dawało jako ofiarę w światyni?? albo synogarlicę (wersja dla vipów) albo gołąbka (dla mniej zamożnych) i to znaczy właśnie gołębia młodość - ofiarę, która została przyjęta ;] ("dymu laska")

Poza tym powinieneś bardziej podkreślić pointę wiersza. Mozna ją skojarzyć ze stepami akermańskimi Mickiewcza --> "jedźmy / nikt nie woła". W "z głową..." jest podobnie.
Bowiem wiersz jest trocheiczny ( znaczy spokojny ), ale pojawiają się zaburzenia w tym spokoju w postaci jambów.
"umrzeć przyjdzie, gdy się kochało / (następuje jakby punt kulminacyjny) głupie sprawy wielką miłością" - tutaj jakby spada napięcie, burzy sie patos. powrót do realiów.

Freedy dnia 2006-02-23 18:58:08 napisał(a):
Kijowe to jest niepodoba mi sie wogule

nowy87 dnia 2006-02-26 18:31:49 napisał(a):
Dlugie nie dlugie... Przyda sie!!! hahaha Teraz czeka mnie redukcja tekstu - ... i do szkoly jutro piekny material bede mial... :D

sungirl18 dnia 2006-02-27 17:13:09 napisał(a):
Uwazam, ze praca jest bardzo dobra, tylko ciut za dluga i za czesto uzywasz takich zwrotow: "Uwazam", "Moim zdaniem" itp., ale poza tym naprawde git:)

mizou dnia 2006-02-28 22:36:03 napisał(a):
Tysia - "znajduja" nie pisze sie z "ó", więc zanim kogoś skomentujesz, naucz się gramatyki :p

Ania dnia 2006-03-01 18:09:56 napisał(a):
Swietna praca! bardzo mi pomogla;)

:] dnia 2006-03-02 05:53:05 napisał(a):
swietna praca:)

ja dnia 2006-03-05 17:16:49 napisał(a):
ze co?? ze za co pije ??ze jak sie przewroce albo co to sie przewroce albo co za swoje!! a wogule to wszystko to HUJ!!!!!!!

OliSia16 dnia 2006-03-06 22:01:03 napisał(a):
hehe... Mizou ma racje co do Ciebie Tysiu ;-) nie pisze sie "wzrocic" tylko "zwrócić", nie "znaleść" tylko "znaleźć" no i ten błąd który wręcz razi oczka: "znajdóją - znajdują". A tak poza tym moim zdaniem świetna praca i każdy kto ma przerabiany wiersz na polskim "Z głową na karabinie", może tu znaleźć wiele interesujących rzeczy, albo po prostu w prostszy i zrozumialszy sposób go zrozumieć ;-) pozdrawiam sedecznie... powowdzenia w przepisywaniu ;-)

Maturzystka2006 dnia 2006-03-08 17:34:40 napisał(a):
w sumie to ja nienawidze poezji wiec dla mnie to lipka:Pale ogolnie swoim okiem stwierdzam ze jest ok.pozdrawiam wszystkich.

gucio dnia 2006-03-08 18:34:15 napisał(a):
stary teraz się nie u żywa stwierdzenia "podmiot liryczny'


KejTi dnia 2006-03-09 21:28:03 napisał(a):
Interpretacja jest świetna, przyjemnie i szybko się ją czyta :)

Mertal19 dnia 2006-03-11 17:24:43 napisał(a):
Dzięki świetna praca bardzo się mi przydała, nie znalazłam nic odpowiedniejszego w całym necie.:)

Wikusia dnia 2006-03-12 14:41:46 napisał(a):
Świetne!! Wielkie dzięki!! Uratowaliście mi życie!! THANKS:):)

edith dnia 2006-03-15 15:10:06 napisał(a):
takich intepretacji tylko pozazdroscic wszytko jasno i tresciwie i zadnych zbednych komentarzy :)

Górol dnia 2006-03-15 22:00:08 napisał(a):
Interpretacja OK

Albin dnia 2006-03-22 21:57:26 napisał(a):
Bardzo dobra interpretacja.

sylwia :) dnia 2006-03-26 18:47:12 napisał(a):
super analiza przyda sie z pewnoscia do pracy na maturke dzieki pozdr pa

Angelika dnia 2006-03-29 23:51:56 napisał(a):
Świetna interpretacja tego mi było potrzeba!!!!!! Ale jakby była troszeczke krótsza to byłoby jeszcze lepiej!!!!!!!

Miecznik dnia 2006-04-03 21:18:36 napisał(a):
Miałem to dzisiaj na polskim - musieliśmy napisać analize i interpretacje... nie jest tak łatwo. A wogóle to jaki jest sens w tym, by pisać co autor miał na myśli, skoro tylko on tak naprawde wie??

Maturzystka Ania 2006 dnia 2006-04-04 16:59:02 napisał(a):
Bardzo fajna interpretacja. Mi sie bardzo ona przydała. pozdrawiam jej autora, bądź autorkę. papap

<> dnia 2006-04-05 17:35:28 napisał(a):
Naprawde super jest ta interpretacja:):)Dzieki niej mam juz zrobione zadanko.pozdrowionka dla autora lub autorki:*:*

Kalja dnia 2006-04-07 02:25:29 napisał(a):
Praca jest dobrze napisana,spójna,występuje ciąg wydarzeń.Bardzo mi się przydała.Trzymaj tak dalej!Pozdrawiam i wielkie dzięki.Kalja

Łukasz dnia 2006-04-11 15:08:45 napisał(a):
Ta analiza jest do bani nic niedarady z niej wyciagnać !!!To ma byc analiza wiersza a nie życia poety!!!


bdg dnia 2006-04-14 17:46:23 napisał(a):
miodzio. wlasnie tego mi bylo trzeba.

wojtek dnia 2006-04-18 22:08:47 napisał(a):
regularnym sylabotonicznym (pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce).


NO MASAKRA :D popłakałem się ze śmiechu ;)

sly dnia 2006-04-20 06:00:57 napisał(a):
Praca jest dobra
ogólnie to się nie znam ale brakuje mi troche :wieloznaczności metafor, która występuje w tym wierszu niewątpliwie i takich banalnych określeń jak porównanie epitet takie jakieś dziwne przyzwyczjenie ze szkoły .

NO TO TERAZ DO carotka87
Z tym gołębiem to już pani troche przesadziła :D a może chodziło o tą gołębice z gałązką i wtedy mamy młodość obfitującą w nadziję znaczeń gołębicy jest tyle ile tylko się da wymyślić , a to porównanie ,,...glowe ...'' do stepów to kurcze już musi mieć jakiś naprawde głębszy sens bo hm........... .
A tak w ogóle to może napisałaś już interpretacje chętnie przeczytam bo wydaje mi się że byłabyś wstanie baczyńskiem wstanie udowodnić że to twoja interpretacja jest właściwa -oczywiście nie zapominając że interpretacja jest zawsze indywidualnym przemyślaniem.

asioleczeq=* dnia 2006-04-20 20:26:20 napisał(a):
ciesze sie że sa takie strony gdzie sa interpretacje bo to pomaga mi napisac naprade super prace.Ta interpretacja jest bardo dobra =) DZIĘKI

asioleczeq=* dnia 2006-04-20 20:26:28 napisał(a):
ciesze sie że sa takie strony gdzie sa interpretacje bo to pomaga mi napisac naprade super prace.Ta interpretacja jest bardo dobra =) DZIĘKI

Aczka dnia 2006-05-07 23:04:20 napisał(a):
"pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce"- what?! ;D

mordka dnia 2006-05-14 19:19:44 napisał(a):
Analiza rzeczowa, satysfakcjonująca, zrozumiała.

elizabeTh dnia 2006-05-14 19:37:01 napisał(a):
dobra interpretacja, aczkolwiek troszkę za długa, ale skróciłam ją odpowiednio do moich potrzeb... niepotrzebne wzmianki o środkach asrtystycznych... ;)

Antoni dnia 2006-05-14 22:49:50 napisał(a):
Jnterpretacja jest zbyt obszerna. Wydaje mi się, że urzyto tam zbyt upoetyzowanego języka. A to ma być tylko zwykła interpretacja. Moim uczniom daję za cos takiego najwyżej dst.

ania dnia 2006-05-15 17:25:28 napisał(a):
Jest ok, tylko troszeczkę za długa. Bardzo się mi przydała ta praca. Troszke z niej skorzystałam, tylko sie modle żeby ktoś w klasie nie miał z tego samego źródla :]. Dzięki....... ta praca naprawde mi pomogła..........

marlena dnia 2006-05-22 18:36:13 napisał(a):
Fajna interpretacja własnie takiej potrzeguje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111


Radek dnia 2008-02-27 22:43:44 napisał(a):
Bardzo fajna interpretacja :) dość rozległa ;) ale można wyciągnąć z niej wszystko;) gratuluje;)

LUKASZEK dnia 2006-08-26 18:33:51 napisał(a):
.............. no moze byc calkiem niezla jest ta analiza polecam

hessonit dnia 2006-09-03 19:02:42 napisał(a):
MATURZYSTO2006, w interpretacji wlasnie o to chodzi, aby wziac pod uwage budowe wiersza - przeciez takie czy inne konstrukcje gramatyczne nie mogly zostac wybrane losowo przez poete ;) Odsylam do literatury fachowej, jak nie wierzysz [np "Poetyka stosowana" - B.Chrząstowska]. A interpretacja dobra ;)

Antypolonista dnia 2006-09-17 19:37:41 napisał(a):
Jest OK, idealnie na to malej przeróbki

naTaLa xD dnia 2006-09-19 19:13:50 napisał(a):
Za DluD!e =/ :PP

Papa Smerf dnia 2006-09-21 15:05:19 napisał(a):
dobre analiza ale trzeba zwrucić uwage na to co sie pisze :-))

bochenek dnia 2006-09-21 22:28:48 napisał(a):
opis wiersza bardzo zrozumialy i rozbudowany wszytsko pieknie wytlumaczone przepych refleksji wspaniele zlozone zdania..madre zdania..bardzo mnie sie podobalo . po przeczytaniu bardzo dobzre wiadomo o co w wierszu chodzi w czego sie sklada itd.

KUBA dnia 2006-09-25 18:10:56 napisał(a):
Jesli jestes z IV TH nie bierz tej interpretacji bo ja ją biore :P:P:P

ala dnia 2006-09-25 18:56:46 napisał(a):
kuba przesadził z tym ze on bedzie pisał z tej ściagi dlatego ja ja biorę!!!!
4 TH

ala dnia 2006-09-25 18:58:49 napisał(a):
a poza tym dziewczynki maja pierszenstwo !!!!!!!! prawda???


Martyna dnia 2006-09-25 21:40:48 napisał(a):
super..bardzo mi sie przydało..:*

k.c. dnia 2006-09-25 22:28:46 napisał(a):
komentarz...hmm za dlugie powinno byc krociutkie nieiwme o co cho.. musze sobie to wszytsko przeczytac i skracac a potrzebne mi jest tylko 10 zdnan.. qrwa masakra .. pozdro dla wafla :*

szalona dnia 2006-09-26 18:07:30 napisał(a):
Bardzo dobra szczegółowa interpretacja - takiej potrzebowałam, dzięki, bardzo mi pomoże w odpowiedzi :P

ja dnia 2006-09-26 21:50:48 napisał(a):
przyda się:D

ania dnia 2006-09-27 20:20:07 napisał(a):
troche nie pokolei, ale jak sie przeczyta to inf. sie przydaja :]
calkiem niezle

Paulinka dnia 2006-10-05 18:11:00 napisał(a):
Bardzoo dobre i szczegółowe, lecz czegoś w nim brakuje;* Mimo wszystko dziękuje...

natalka dnia 2006-10-06 11:31:44 napisał(a):
Swietna interpretacja ;) Wielkie dzieki :)


ja piekna :]]]]]]] dnia 2006-11-07 09:34:40 napisał(a):
co to za dziadostwo !!!!!

janek dnia 2006-10-17 14:39:20 napisał(a):
spoko ,ale czemu taka długa..? :(..

Justyna licealistka dnia 2006-10-22 15:48:44 napisał(a):
Gratuluje bardzo mi sie przyadała:):):)

MONIA dnia 2006-10-22 20:03:07 napisał(a):
DUPA NIEMA

KLAUDIA dnia 2006-10-22 20:03:57 napisał(a):
KURDE DUUUPA

Rafael dnia 2006-10-24 20:14:51 napisał(a):
Bardzo dobra interpretacja...
Żadnych słów krytyki !Naprawdę,włożyłaś w to(zapewne) dużo wysiłku i pracy,więc należa się tu słowa uznania.Cwaniaków-którzy,umieją tylko krytykować-nierozumiem.
Dziewczyna się namęczyła,a Wy się Jej tak odwdzięczacie...To nie jet pisane po to,aby dosłownie wszystko zżynać,ale żeby pomóc!
Pozdrawiam serdecznie!

??? ktoś dnia 2006-11-07 22:21:26 napisał(a):
Dziękuje, bardzo mi to pomogło w napisaniu tego głupiego zadania domowego. Męczyłam się nad tym chyba 2 godziny, a gdyby nie ten tekst nadal bym chyba tego nie skończyła. Dzęx ;) Acha i nie rozumiem tej wiary co pisza że to jest za długie. Właśnie dobrze że takie długie bo przynajmniej jest wszystko szczegółowo napisane. Znalazłam tu wszystko co było mi potrzebne.

silentalarm dnia 2006-10-26 19:56:10 napisał(a):
wyczerpujace wypracowanie

MOTYLEK dnia 2006-11-13 18:16:10 napisał(a):
TROCHE DLUGA ALE WLASNIE O TO MI CHOCZILO! DZINKS!

ela dnia 2006-11-14 14:33:17 napisał(a):
fajny


monia dnia 2006-12-02 11:21:46 napisał(a):
jeju jak wam nie pasuje to napiszcie coś lepszego!!!!

bejbe dnia 2006-12-04 16:47:31 napisał(a):
dobra interpretacja, przeplatana analizą wiersza.

KAFAR dnia 2006-12-04 20:38:06 napisał(a):
słaba analiza nie ma porządnego zakończenia co jest najwarzniejsze!!!!!!

dusza dnia 2006-12-27 16:45:18 napisał(a):
słabe to jest. I z błędami ortograficznymi.

Hoper dnia 2008-05-18 13:18:52 napisał(a):
Osobiście inaczej bym niektóre fragmenty zinterpretował, ale tak do szkoły na pracę domową może być. Do niczego więcej się nie przyda.

Nimrodel dnia 2007-01-04 18:51:20 napisał(a):
Hmmm... analiza i interpretacja nawet by Giertycha zadowoliła;) ale troszku to długie jak na zadanie domowe,na maturkę jak znalazł.Pozazdrościć talentu.

th dnia 2007-01-04 20:41:32 napisał(a):
bardzo dobra! nie narzekajcie, ze za dlugi, bo zawsze mozna skrocic:)

sajmon dnia 2007-01-06 14:39:51 napisał(a):
witam tysiu;)

katinka dnia 2007-01-15 18:09:53 napisał(a):
sama napisalam interpretacje tego utworu poczym przeczytalam.ten. moj jest gorszy:p ale niewiele krotszy.

ktoś dnia 2007-01-20 19:15:31 napisał(a):
Nienajgorzej, chociaż za długo! I nie powino sie używać sformuowań typu : "moim zdaniem", "uważam"... Ale oby więcej interpretacji w necie! ;D

Kira dnia 2007-01-21 17:28:50 napisał(a):
Ja naprawdę lubię poezję, ale czy koniecznie trzeba ją analizować i interpretować? I to zgodnie z jakimiś beznadziejnymi kluczami odpowiedzi?! Boli mnie to:) Tak czy siak dzięki za tę analizę, bardzo mi pomogła.

Anka maturzytstka dnia 2007-01-24 13:56:01 napisał(a):
Dzięki serdeczne za opracowanie tego wiersza, własnie takiej analizy szukałam. Bardzo
mi sie przyda... jutro sie zgłoszę, a może bedzie 5 hi jeszce raz dzięki!!!!


Ewelina dnia 2007-01-24 18:07:37 napisał(a):
no praca calkiem calkiem troszenke za dluga na interpretacje;)))ale zawsze mozna skrocic i wybrac najbardziej interesujeace nas materialy;PP

kocuraga dnia 2007-01-26 12:09:09 napisał(a):
Analiza świetna:))) może wkońcu zadowoli moją panią od polskiego:)))

Adi dnia 2007-01-31 14:51:31 napisał(a):
Gitarka masz leb ja bym tego za sto lat nie wymyslil dzieki

... dnia 2007-01-31 16:34:52 napisał(a):
oj dziwna ta interpretacja:| nie podoba mi sie szczegolnie
irena dnia 2007-01-31 19:12:27 napisał(a):
dobra interpretacja do przepisania na wypracowaniu!!!!

overlord dnia 2007-03-19 13:38:30 napisał(a):
niezla ale niewiem czy z takiego zrodla mozna to zamiescic w bibliografii do literatury przedmiotu

FoCuS dnia 2007-02-05 10:32:17 napisał(a):
Bardzo ładny, dokłądnie zinterpretowany fragment po fragmencie poemat. Muszę go jednak nieco skrócić na potrzeby szkolne... :P

Emenems dnia 2007-02-06 22:26:04 napisał(a):
interpretacja bardzo fachowa i naprawde mi sie podoba:) oczywiscie nawet na potrzeby ogolniaka zbyt obszerna:P prace napisalem sam i bardzo rozni sie ona od powyzszej,bo mialem kilka swoich pomyslow, ale nieco sie na niej oparlem i jutro ma byc 5:P wielkie dzieki!

Has dnia 2007-02-07 00:16:14 napisał(a):
Mi sie bardzo podobalo, paru strof nie znalam, a z wierszem spotkalam sie juz daawno, teraz juz wiem. Dzieki ;]

glupia dupa dnia 2007-02-08 17:20:41 napisał(a):
spoko wszystko napisalam odwrotnie :( napisalam ze nie mial mamy:D ale jestem glupia :P napisalam tez ze ten krag to wojna ktora sie wokol niego zaciesnia:D spoko dostane 1 :D a nie jestem blondynka :P

Emi dnia 2007-02-26 14:35:38 napisał(a):
Znajduja przez u !!!!!!!!!!!!


abc dnia 2007-02-13 16:26:26 napisał(a):
super analiza tylko niewiadomo tak do konca kto jest podmiotem lirycznym bo ciagle opisane podmiot,podmiot i podmiot.....ale i tak spisałam prawie wszystko.....

abc dnia 2007-02-13 16:27:31 napisał(a):
poza tym moja nauczycielka lubi takie dlugie interpretacje wiec jest git...:) dziekuje

Justi dnia 2007-02-15 18:23:29 napisał(a):
nie ma to jak dobrze zrobiona analiza:-)nie trzeba się tak męczyć na polski a nasza babka jest strasznie wymagająca-dzięki wielkie:-)

zuza dnia 2007-02-16 08:50:46 napisał(a):
spoko ziomale elo jest loozik

Gabi dnia 2007-02-16 19:49:20 napisał(a):
Chwała temu kto pisze te teinterpretacje, nie lubię Baczyńskiego, tym bardziej jego interpretować wiersze... Świetna interpretacja tak w ogóle...

~Ja~ dnia 2007-03-18 21:15:10 napisał(a):
Bardzo fajna interpretacja tego wiersza... :) Pozdrawiam !!! :)

no name dnia 2007-02-28 20:43:45 napisał(a):
nic nie zrozumialam:-(

Madzia dnia 2007-02-18 15:15:24 napisał(a):
ta interpretacja jest poprostu zrobiona na maxa !!! trzeba ja tylko troszeczke uproscic bo jak na L.O, to troszeczke za dobra :)) male poprawki i bedzie super dzieki :) pozdro

madzia dnia 2007-02-18 15:16:41 napisał(a):
mam nadzieje ze nikt z 3e jej nie bierze bo normalnie pobije :ppppppppp

szpila dnia 2007-02-20 18:17:38 napisał(a):
Oby Madzia pOwyżej... nie była z mOjej klasy!
bO ja właśnie skOńczyłam pisac...
:P

hehe;D
fajnie będzie;D

pOzdrawiam:*

PS
praca spoko oko;)

igga dnia 2007-02-22 19:49:16 napisał(a):
interpretacja dobra, ale ilość błędów interpunkcyjnych, językowych i ortograficznych przeraża nawet mnie- maturzystkę. Nie dam rady przeczytać tej pracy drugi raz- ona aż razi w oczy!!

;] dnia 2007-02-23 16:19:08 napisał(a):
*znajdUją :)

M_Olo dnia 2007-03-03 18:58:12 napisał(a):
Moim zdaniem interpretacja jest wybitnie dobra, autor w wyczerpujący sposób zinterpretował utwór. A tym osobom, którym nie chce się przeczytać jej do końca i marudzą że za długie, to niech poszukają sobie szmiry na ściądze - milion razy skopiowanych błędów, gratuluje inteligencji takim ludziom (o ile Ci ludzie wiedzą co to jest inteligencja :) Wg ocena 5+

mika dnia 2007-03-04 17:07:41 napisał(a):
Jestem tego samego zdania co moja poprzedniczka. Interpretacja bardzo dobra, szczegółowa i zrozumiała. Ciekawe przemyślenia. Oby takich było więcej. :)

gruby dnia 2007-03-07 20:22:38 napisał(a):
ty debilu czemu takie długie

justynia piotro... dnia 2007-03-12 17:11:04 napisał(a):
ogólnie to fajna jest ta interpretacja ale... nie można jej skrócić?????

Maciek dnia 2007-03-12 20:36:00 napisał(a):
Takiej mądrej pracy jeszcze nie czytałem na stronach. Zawiera wszystko co należało ująć po prostu bomba! I wcale nie jest za długa

kalinka_18 dnia 2007-03-14 17:02:01 napisał(a):
Bardzo fajna analiza. A ten kto uważa, że za długa to niech nie czyta;)

maturzysta dnia 2007-03-15 14:31:37 napisał(a):
właśnie przerabiam ten wiersz i faktycznie pojawiaja sie pewne nie ścisłości w Twojej analizie ale ogólnie jest spoko. pozdrowienia

Kas91 dnia 2007-03-21 22:14:55 napisał(a):
Chciałabym zauważyć, że właśnie ta ogromna interpretacja uratowała mi życie!!! Ponieważ akurat potrzebowałam napisać co nieco, o teraźniejszości w tym wierszu i znalazłam to, czego szukałam:) Thx dla tego, kto ją pisał:)

lolo dnia 2007-03-24 14:20:07 napisał(a):
fajowska intepra

Lukan16 dnia 2007-03-27 21:17:07 napisał(a):
Chyba całkiem dobre opracowanie zobaczymy jaka bedzie ocena:))))))))

agacik dnia 2007-04-01 13:20:46 napisał(a):
interpretacja dość dokładna.... podstawowe informacje można znaleźć-dzieki

Sabcia dnia 2007-04-02 23:21:46 napisał(a):
Przykre a zarazem bardzo piekny i poruszajacy wiersz!

J. dnia 2007-04-10 15:43:16 napisał(a):
wielkie dzięki! super interpretacja. właśnie tego szukałam :) pzdr.

KasSsiula ;-) dnia 2007-04-11 10:49:41 napisał(a):
Elo ;-) Bardzo dokładna interpretacja...długa ale o taka mi właśnie chodziło ;P Przetłumaczone są pojedyńcze zdania a nie tylko napisane co mam chciał poeta przekazać... Śwoetnie dzieki Tobie moge iść teraz na TV hahahaha Pozderka;*

lena dnia 2007-04-14 20:28:21 napisał(a):
mała uwaga co do ortografii - "poprzez" piszemy łącznie, a nie "po przez"

yogi dnia 2007-04-15 23:27:27 napisał(a):
wybacz "igguś" ale ja tam jakos bledow nie widze, co wiecej po przepuszczeniu przez Worda tez ich nie znalazlem. moim zdaniem praca w sam raz na wypracowanie albo zaliczenie

edek dnia 2007-04-18 23:25:13 napisał(a):
Ziomek jesteś wielki:)))

Snor dnia 2009-02-02 13:39:54 napisał(a):
Fajna praca:).. BiorE tiO jak comŚ:PP..
Zaloguj się, aby zobaczyć całość
Adres e-mail:
Hasło
Interpretacje innych użytkowników możesz bezpłatnie przeczytać po zalogowaniu się na stronie. Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.

Rejestracja nowego konta


Każda epoka ma swe własne cele / I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele / I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Kontakt Pokemon Psy