Polski Portal Literacki
Poeta pragnie szaty niebios
ja bolek - Iza razi
Forum / Palindromy

Iza razi


Iza koło ... Kazi
Iza łąką łazi
Iza razi i zaraziDnia: 2007-11-07 15:32:53 napisał(a): ja bolek


ja bolek napisał(a):
Iza koło ... Kazi
Iza łąką łazi
Iza razi i zarazi

Izo, beja dla żydówDnia: 2007-11-29 20:59:06 napisał(a): ja bolek

Iza łazi, załazi.Dnia: 2007-12-14 00:22:19 napisał(a): marianna ja

Forum / PalindromyKontakt Pokemon Psy